Glyph

Centar za prava deteta započeo realizaciju druge faze kampanje za izričitu zabranu telesnog kažnjavanja – Recite DA pozitivnom roditeljstvu

22.03.2019.

Centar za prava deteta u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International uz finansijsku podršku Vlade Švedske, započeo je realizaciju druge faze kampanje za izričitu zabranu telesnog kažnjavanja – Recite DA pozitivnom roditeljstvu.

U prvoj fazi kampanje – Recite NE telesnom kažnjavanju dece Centar za prava deteta posvetio je posebnu pažnju informisanju javnosti o negativnim ishodima telesnog kažnjavanja i prednostima pozitivnog roditeljstva. Stručnjaci iz oblasti prava deteta pripremili su edukativne materijale za roditelje i održan je okrugli sto na temu izričite zabrane telesnog kažnjava dece u kućnom okruženju, na kome su profesionalci iz različitih oblasti govorili o ozbiljnosti posledica koje telesno kažnjavanje ima na razvoj dece.

U drugoj fazi kampanje Centar za prava deteta će kroz edukacije namenjene roditeljima raditi na podizanju svesti javnosti o dobrobiti pozitivnog roditeljstva i nenasilnih metoda vaspitanja, kao i važnosti ostvarivanja i unapređenja prava deteta.