Glyph

CPD na konstitutivnoj sednici Saveta za prava deteta Vlade RS

21.07.2021.

Savet za prava deteta Vlade RS održao je konstitutivnu sednicu u Palati Srbije 21. jula 2021, a u novom sazivu imenovano je 26 članova i članica iz raznih ministarstava, institucija, univerziteta i nevladinih organizacija, sa mandatom do 31. marta 2022. Sednicom je predsedavao ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović.

Za članicu Saveta, imenovana je i Jasmina Miković, direktorka Centra, koja je u prethodnom sazivu bila članica u ime Mreže organizacija za decu Srbije. 

Na konstututivnoj sednici Saveta izlagale su Milka Milovanović Minić, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica premijerke Srbije za sprovođenje Agende 2030, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti RS i Dejana Kostadinov, direktorka UNICEF za Srbiju .

Predsednik Saveta za prava deteta, Ratko Dmitrović, istakao je da je Savet za prava deteta savetodavno telo Vlade Republike Srbije i da kao takvo podnosi inicijative, predloge i analize Vladi Republike Srbije koje se odnose na ostvarivanje prava deteta u Srbiji u skladu sa Konvencijom o pravima deteta UN.

Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a za Srbiju je posebno ukazala na neophodnost hitnog formiranja Radne grupe za sprovođenje i praćenje Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, sa pripadajućim Akcionim planom za 2020. i 2021, koja je usvojena 21. maja 2020.

Poverenica za zaštitu ravnopravanosti Brankica Janković najavila je da će Poseban izveštaj o diskriminaciji dece, koji je trenutno u izradi, prema dogovoru sa predsednikom Narodne skupštine i  Odbora za prava deteta biti predstavljen u Narodnoj skupštini povodom Svetskog dana deteta. 

Jasmina Miković, direktorka Centra istakla je da država nema jasno definisanu i koordinisanu politiku u oblasti prava deteta i da je neophodno hitno pristupiti izradi nove nacionalne strategije u oblasti prava deteta. Ujedno je podsetila prisutne da je prethodni Nacionalni plan akcije za decu prestao da važi 2015. godine. Pored toga, istakla je važnost usvajanja sveobuhvatnog Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, koji bi uneo usaglašavanje postojećih zakonskih tekstova sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima i obezbedio nezavisni mehanizam, koji bi promovisao, unapređivao, koordinisao i kontrolisao ostvarivanje prava deteta u Srbiji.  

Podsećamo da su Centar za prava deteta, Mreža organizacija za decu Srbije i Koalicija za monitoring prava deteta 24. decembra 2020. godine uputili pismo predsednici Vlade u kojem su pozvali Vladu RS da hitno formira Savet za prava deteta, imajući u vidu, između ostalog, i posledice koje kriza izazvana pandemijom KOVID-19 ostavlja na svako dete u Srbiji, a posebno na položaj dece iz najosetljivijih grupa.

Više informacija o održanoj sednici Saveta za prava deteta pogledajte i na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.