Glyph

CPD objavio izveštaj “Mapiranje programa i usluga pozitivnog roditeljstva u Srbiji”

30.06.2020.

Centar za prava deteta objavio je izveštaj „Mapiranje programa i usluga pozitivnog roditeljstva u Srbiji“ koji je nastao u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo“, koji Centar sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS, a sprovodi se uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Cilj ovog projekta jeste doprinos zaštiti svakog deteta u Srbiji od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima.

Mapiranje je sprovedeno u periodu od marta do maja 2020. godine, a obuhvatalo je četiri faze:

📌Identifikovanje programa i usluga pozitivnog roditeljstva

📌Mapiranje savetovališta za brak i porodicu u sistemu socijalne zaštite RS

📌Ispitivanje znanja, stavova i praksi profesionalaca iz centara za socijalni rad i savetovališta za brak i porodicu

📌Izradu mape znanja i programa podrške pozitivnom roditeljstvu i porodici.

Kao tehnike prikupljanja podataka korišćene su desk analiza akreditovanih programa obuke za profesionalce o pozitivnom roditeljstvu na platformi Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i programa za podršku porodici koji su se u vidu usluga odvijali u Srbiji u poslednjih pet godina, na osnovu materijala koji je moguće naći na web platformama RZSS-a, UNICEF-a, MODS-a, CPD-a, SOS Dečija sela Srbija i drugih organizacija koje imaju programe za podršku deci i porodicama, i fokus grupe sa zaposlenima u centrima za socijalni rad i savetovalištima za brak i porodicu. Prikupljeni su podaci o ukupno 19 programa obuke koje imaju elemente pozitivnog roditeljstva.

Pored sumiranja rezultata sprovedenog mapiranja, izveštaj nudi i preliminarne preporuke za dalji rad na unapređivanju postojećih i razvijanju novih programa i usluga pozitivnog rodiuteljstva.