Glyph

CPD objavio video „Pravosuđe iz ugla dece i mladih“

31.03.2021.

Centar za prava deteta objavio je video „Pravosuđe iz ugla dece i mladih“ kako bi ukazao na važnost informisanja dece i mladih o pravima koja imaju u slučaju da dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom.

U izradi videa, učestvovali su deca i mladi, koji se okupljaju u Klubu DX, pri Centru za prava deteta, jer je participacija dece, kao jedan od osnovnih principa Konvencije o pravima deteta, veoma bitna komponenta na projektu. Od maja 2020. godine, članovi i članice Kluba DX se edukuju o međunarodnim standardima pravde po meri deteta i osnažuju da budu zagovornici za njihovo sprovođenje u praksi.

Rezultati istraživanja „Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih“, koje je Centar za prava deteta sproveo u periodu od marta do septembra 2020. godine, ukazuju na to da deca i mladi iz opšte populacije generalno nisu informisani o pravima koja imaju u slučaju da dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom. Tako 44% dece i mladih uopšte nisu informisani o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom ili su delimično informisani (28%). Samo 3% ispitanika smatra da su deca i mladi u potpunosti informisani o pravima koja imaju u slučaju da dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom. Rezultati ukazuju na značaj informisanja dece i mladih o pravima deteta u pravosudnom sistemu, što je i bio povod za izradu ovog videa.

CPD je izradio video u okviru projekta „Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije – CRIS“ koji se sprovodi u saradnji sa Međunarodnim komitetom spasa (IRC) i ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“.

Video pogledajte na linku.

Medijske objave:

Novosti

Izazov