Glyph

CPD počinje sa realizacijom projekta “Pozitivno roditeljstvo”

23.01.2020.

Centar za prava deteta (CPD) počinje sa sprovođenjem dvogodišnjeg projekta “Pozitivno roditeljstvo” uz finansijsku podršku EU u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji sa ciljem da doprinese da se svakom detetu u Srbiji omogući zaštita od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima. Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS, a sprovodi se uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

“Pozitivno roditeljstvo” označava ponašanje roditelja utemeljeno na najboljim interesima deteta, koje neguje, osnažuje, nenasilno je i osigurava poštovanje i usmeravanje deteta koje uključuje postavljanje granica kako bi se omogućio potpuni razvoj potencijala svakog deteta[1]. Dete ima pravo na brigu, sigurnost i vaspitanje koji uvažavaju njegovu individualnost, a roditelji imaju pravo na podršku države u ispunjavanju svoje roditeljske uloge.

Razvod roditelja se ubraja u jedno od najstresnijih iskustava koja deca mogu da dožive, a u Srbiji se svaki četvrti brak završi razvodom prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Brojna istraživanja pokazuju da su deca u visokokonfliktnim razvodima roditelja često emocionalno zanemarena, jer su roditelji preokupirani sopstvenim finansijskim, emocionalnim, socijalnim i drugim potrebama. Deca čiji su roditelji dugoročno u visokokonfliktnom razvodu imaju podjednake teškoće kao deca koja su žrtve fizičkog zlostavljanja i zanemarivanja.

Nakon inicijalnog mapiranja postojećih programa pozitivnog roditeljstva u Srbiji, CPD će u saradnji sa nacionalnim i međunarodnim stručnjacima u oblasti prava deteta, razviti dodatne programe obuke za profesionalce koji rade sa decom i porodicama u sistemima socijalne zaštite i pravosuđa, posebno u slučajevima visokokonfliktnih razvoda.

Kroz detaljno osmišljene i prilagođene programe, koji za cilj imaju promociju principa pozitivnog roditeljstva, ojačaće se kapaciteti profesionalaca i omogućiće im se da dalje sprovode programe jačanja porodice koji stimulišu i jačaju veštine pozitivnog roditeljstva. Koristeći tako stečena znanja i veštine, profesionalci će dalje osnaživati svoje saradnike i roditelje kroz obuke i panel diskusije u zajednici, kao i putem informativnih sesija u školama širom Srbije.

Na regionalnoj konferenciji, koja će se održati u narednoj godini, biće predstavljena projektna postignuća, kao i publikacija, koja će sadržati autentična viđenja dece i odraslih koji su prošli  kroz iskustvo visokokonfliktnog razvoda, kako bismo iz ugla deteta sagledali sam postupak i njegove posledice.

Uporedo sa ovim aktivnostima, CPD će sprovoditi kampanju podizanja svesti na društvenim mrežama kako bi se, kroz promociju primera dobre prakse, doprinelo doslednom praktikovanju pozitivnog roditeljstva.

[1] Savet Evrope, 2006

U Beogradu, 23. januara 2020. godine