Glyph

CPD učestvovao u Školi ekološkog prava 2022. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

23.05.2022.

Ovogodišnju Školu ekološkog prava otvorili su prof. dr Mirjana Drenovak-Ivanović i advokat Dejan Vuković, u ime Regionalnog centra za ekološko pravo (RCEL) u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, poželevši dobrodošlicu sedmoj generaciji polaznika. Škola je održana u periodu od 9. do 11. maja 2022. godine.

Školu su, osim studenata pravnih fakulteta širom zemlje, pohađali i studenti Fakulteta političkih nauka, Biološkog i Tehnološko-metalurškog fakulteta UB, uz onlajn učešće studenata iz regiona.

U okviru trećeg panela ,,Svako ima pravo na život u zdravoj životnoj sredini” – Prava pojedinaca i uloga civilnog društva, učestvovale su i predstavnice Centra za prava deteta Jelena Paunović i Jelena Petrović.

Mirko Popović, u ime Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) otvorio je treći panel ističući da je uloga civilnog sektora ta da predstavlja sponu u komunikaciji države i građana. Naglasio je da nema idealne države, ni idealnog društva, ali da to ne treba da nas sprečava da stremimo ka tome. Govorio je studentima o primerima iz prakse tokom svoje dugogodišnje karijere, kao i o tome šta ga je motivisalo da počne i da nastavi da se bavi zaštitom prava na zdravu životnu sredinu.

Tina Janjatović nadovezala se isticanjem važnosti nastavka partnerstva između civilnog sektora i države. Kako je navela, ekološki aktivisti direktno iniciraju reakciju države i doprinose podizanju svesti o problemima životne sredine, kao i zajedničkom radu na njihovom rešavanju.

Predstavnice Centra za prava deteta istakle su da je ostvarivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu osnov za puno ostvarivanje brojnih drugih prava deteta. Govorile su o važnosti edukacije dece i mladih u ovoj oblasti, kao i značaju njihovog osnaživanja da postanu zagovornici promena i doprinesu ostvarivanju prava deteta na zdravu životnu sredinu. Osvrćući se na međunarodni okvir, naglasile su da Srbiji tek predstoji unapređivanje  zakonodavnog okvira u oblasti zaštite životne sredine koji će prepoznati i uvažiti specifičnost dece kao osetljive grupe i obezbediti okvir za efikasno ostvarivanje i zaštitu prava dece na zdravu životnu sredinu.

Pored toga, predstavile su i rezultate istraživanja sprovedenog prošle godine na uzorku od preko 400 dece i mladih između 12 i 18 godina, u više od 20 gradova i opština u Srbiji. Neki od podataka:

  • 70% ispitanika uvek ili često bira proizvode koji ne zagađuju životnu sredinu,
  • 43% ne vodi računa da li je hrana koju jedu zdrava,
  • 53,4% ne vodi računa da li je voće i povrće prskano.

Više o Školi ekološkog prava 2022. pogledajte na linku: https://www.linkedin.com/pulse/%C5%A1kola-ekolo%C5%A1kog-prava-2022-pregled-/