Glyph

CPD uputio komentare na Nacrt Opšteg komentara br. 25 Komiteta za prava deteta UN-a o pravima deteta u digitalnom okruženju

25.11.2020.

Centar za prava deteta je 14. novembra 2020. uputio komentare na Nacrt Opšteg komentara br. 25 Komiteta za prava deteta UN-a o pravima deteta u digitalnom okruženju.

Centar za prava deteta podržava izradu Opšteg komentara ukazujući na pravovremenost i relevantnost inicijative. U podnesku se osvrnuo na delove nacrta koji se odnose na diskriminaciju, komercijalno oglašavanje i marketing, procene uticaja na prava deteta, pravo na privatnost, nezavisno praćenje, pravne lekove i pravo na obrazovanje.

Kroz komentare je ukazano na činjenicu da mašinsko učenje može da dovede do diskriminacije, jer prediktivni algoritmi ponekad dovode do pristrasnih ishoda, reprodukujući već prisutne nejednakosti u društvu.

Marketing influensera ima veliki uticaj na decu i mlade, a činjenica je da oni neretko koriste društvene mreže. S obzirom na to, Centar za prava deteta smatra da je neophodno da države obrate posebnu pažnju na regulisanje sponzorstva, plasmana proizvoda i programa koji targetiraju decu. Države treba da stimulišu marketinšku industriju da razvija samoregulativne instrumente i mehanizme u ovoj oblasti.

U kontekstu procene uticaja digitalnog okruženja na prava deteta, Centar za prava deteta ukazuje na potrebu da države sprovedu i objave procenu uticaja sa posebnim osvrtom na ozbiljan uticaj digitalnog okruženja na decu. Takođe, neophodno je da države preduzmu neophodne korake prevencije, da nadgledaju i istražuju povrede prava deteta od strane javnog sektora u digitalnom okruženju.

Primena tehnologije video nadzora i prepoznavanje lica je sve učestalija. Ovo se vrši u tajnosti, bez jasnih dokaza o potrebi biometrijskog nadzora, što dovodi do povrede brojnih prava. Primena ovih tehnologija treba da uzme u obzir prava deteta.

Partnerstvo između javnog i privatnog sektora u vezi sa primenom tehnološke infrastrukture u obrazovanju, može da pruži priliku akterima iz privatnog sektora da zloupotrebe lične podatke dece i upotrebe ih u razvoju novih poslovnih modela. S obzirom na to, države treba da osiguraju da primena tehnologije u obrazovanju ne stvara mogućnost privatnim kompanijama da prikupljaju i zloupotrebe podatke dece u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Podnesak je dostupan na linku.

Komentar je pripremljen u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“ koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International i finansijsku podršku Vlada Švedske.