Glyph

Digitalna platforma za zaštitu dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu

04.02.2020.

Centar za prava deteta radi na kreiranju aplikacije prilagođene deci na kojoj će se nalaziti sve relevantne informacije koje se odnose na prevenciju i zaštitu dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu. Deca koja su ohrabrena da se informišu o ovim temama i izraze svoje mišljenje su manje ranjiva i mogu bolje da se zaštite od rizika. Upravo zato što je digitalni svet za njih privlačan, oni treba da budu aktivnije uključeni u proces prevencije i zaštite od seksualnog iskorišćavanja i zloupotrebe.

Ova digitalna platforma pružaće informacije o Konvenciji Saveta Evrope o zaštiti dece od seksulanog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, kao i sve relevantne dokumente, informacije o procedurama, praksi i savetima kako dete da prepozna onlajn rizike, kako da reaguje, kao i kome može da se obrati za pomoć i podršku. Seksualno iskorišćavanje i zlostavljanje dece je još uvek tragična realnost u svim državama, predstavlja teško kršenje prava deteta i ima dugotrajne posledice na razvoj i život dece.

Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja („Lanzarot konvencija“) predstavlja sveobuhvatni međunarodni pravni instrument za zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i eksploatacije. Lanzarot konvencija se bavi prevencijom, zaštitom i krivičnim gonjenjem za seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece i stupila je na snagu 2010. godine.

Centar za prava deteta pruža specifičnu podršku deci i mladima okupljenim u okviru Kluba DX. Deca i mladi su uz stručnu pomoć pripremili izveštaj koji je poslat Lanzarot komitetu Saveta Evrope o informisanosti dece o postojećim rizicima od vrbovanja, seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe, prvenstveno putem interneta i dostupnim oblicima njihove zaštite u Srbiji.

Virtuelna aplikacija se izrađuje u okviru projekta “Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu” koji sprovodi Centar za prava deteta uz podršku Saveta Evrope i finansijsku podršku Fonda za zaustavljanje nasilja nad decom.

U Beogradu, 3. februara 2020. godine

 

Medijske objave:

RTV

Vesti.rs

Tanjug

Naslovi.net

Bebac.com