Glyph

Evropska komisija je objavila Izveštaj o napretku Srbije 29. maja 2019. godine

30.05.2019.

U Godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije naglašeno je da je potrebno da Srbija znatno ubrza dinamiku reformi u oblasti vladavine prava. U oblasti prava deteta u Izveštaju je navedeno da još uvek nije usvojen novi Nacionalni akcioni plan za decu iako je prethodni istekao 2015. godine. Takođe, Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2018-2022 godine još uvek nije usvojena iako nasilje nad decom i dalje predstavlja problem, a posebnu zabrinutost izaziva nasilje nad decom sa smetnjama u razvoju u institucijama. Istaknuto je da je potrebno obezbediti bolju podršku i zaštitu dece žrtava i svedoka u krivičnom postupku i usvajanje Zakon o izmenama i dopunama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Potrebno je uspostaviti sistem dostupnih usluga i programa u lokalnoj zajednici i obezbediti inkluziju dece sa smetnjama u razvoju u obrazovni sistem.

Ceo izveštaj Evropske komisije možete videti OVDE.