Glyph

IN MEMORIAM

27.12.2023.

S velikim žaljenjem se opraštamo od prof. dr. Viktorije Cucić, profesorke Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji.

Tokom svoje karijere, prof. dr. Cucić se decenijama bavila lečenjem osoba zaraženih virusom AIDS ali i borbom protiv njihove stigmatizacije. Bila je gostujuća predavačica na više svetskih univerziteta, uključujući i višegodišnju saradnju sa londonskim Imperial koledžom i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Kuvajtu, kao i organizatorka mnogobrojnih stručnih obuka, seminara i radionica.

Profesorka Cucić je bila predani prijatelj i saradnica, kao i predsednica Upravnog odbora Centra za prava deteta. U oblasti prava deteta, ona se zalagala za unapređenje prava deteta u oblasti zdravlja, i to naročito prava na zdravlje i zdravstvenu zaštitu, prava na informisanje, prava na mišljenje i učešće u odlučivanju, prava na zaštitu privatnosti i ugleda i prava na zaštitu od svih oblika nasilja.  Učestvovala je u izradi brojnih istraživanja i studija u ovoj oblasti, u obukama zdravstvenih radnika i saradnika koji rade sa decom kao i informisanja dece i njihovih roditelja i staratelja o njihovim pravima.

Profesorku Viktoriju ćemo pamtiti po svom vedrom i pozitivnom duhu, smislu za humor, hrabrosti i velikoj posvećenosti unapređenju prava deteta.