Glyph

Informativne sesije na temu unapređenja zaštite dece u građanskim sudskim postupcima

13.10.2017.

Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF, Pravosudna akademija i Centar za prava deteta nastavljaju sa realizacijom informativnih sesija koje se finansiraju kroz program Evropske unije IPA 2013.

Informativne sesije na temu „Kako do pravosuđa po meri deteta – učešće dece u građanskim sudskim postupcima i procena najboljeg interesa deteta“ održane su u Višim i Osnovnim sudovima u Beogradu, Kruševcu, Leskovcu, Sremskoj Mitrovici, Negotinu i Požarevcu. Na informativnim sesijama učestvovali su predstavnici pravosuđa, socijalne zaštite i advokature.

Ove informativne sesije kao i mnoge druge aktivnosti koje se odnose na unapređenje prava deteta u građanskim sudskim postupcima predstavljaju jedan od ciljeva projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ključni partneri na sprovođenju aktivnosti usmerenih na unapređenje prava deteta u građanskom sudskom postupku su Pravosudna akademija i udruženje građana Centar za prava deteta.