Glyph

Kad bes iz tvoje ruke teče, mene strah seče – deca podsećaju na pozitivno roditeljstvo

02.12.2019.

Tokom protekle godine deca iz dečijeg Kluba DX, pri Centru za prava deteta učestvovala su na brojnim edukativnim radionicama i sastancima predstavnika najrelevantnijih institucija u oblasti prava deteta na temu prevencije nasilja nad decom. Ovim povodom, deca su uputila javnosti svoje poruke protiv telesnog kažnjavanja dece:

-Reci mi jasnije, a ne glasnije.

-Radim ono što i ti radiš, a ne ono što mi ti kažeš.

-Kad bes iz tvoje ruke teče, mene strah seče.

-Kad mi šamar udariš, moje samopouzdanje uništiš.

-Drugačije mišljenje ne zahteva kažnjavanje.

Povodom predstojećih praznika koje treba provesti u miru i slozi sa lepim željama za budućnost koja nas očekuje, Centar za prava deteta podseća na brošure „Recite NE telesnom kažnjavanju dece i DA pozitivnom roditeljstvu – Smernice za roditelje/staratelje kako bi lakše odgovorili na izazove koje roditeljstvo nosi“ kao i „Mora da može drugačije“ – recite ne telesnom kažnjavanju dece, u kojima se mogu potražiti saveti za primenu alternativnih metoda vaspitanja bez nasilja.  Ove publikacije nastale su u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children Internationali uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

U više od 250 naučnih studija sprovedenih širom sveta potrvđeno je da telesno kažnjavanje ostavlja negativne posledice na razvoj deteta u kasnijem dobu.

Roditelji/staratelji na sajtu Centra za prava deteta mogu da preuzmu brošure u kojima su date smernice kako da se nose sa izazovima koje roditeljstvo nosi. Veoma je važno znati da je uspešno roditeljstvo pokazivanje ljubavi i postavljanje granica, da težimo doslednosti, a ne savršenstvu. Ukoliko se gradi podržavajući autoritet u odnosu sa detetom podstiče se samokontrola, samodiscipina, dete se uči da snosi posledice za svoje postupke i da se svaka greška da ispraviti.

Dobar roditelj je roditelj koji je dobro, stoga se preporučuje da predstojeće praznike dočekate u bezbednom i sigurnom okruženju, punom ljubavi. Da sa svojom decom učite i istražujete i van škole, da granice budu jasne, a očekivanja realna. Ne zaboravite sebe u predivnom procesu roditeljstva, brinite o sebi, kako biste imali kapaciteta da budete svom detetu roditelj kakav je vama trebao u detinjstvu.

Savremeni način življenja, stres, nezaposlenost i problemi na poslu, vrednosni sistemi koji zbunjuju i koji ne daju jasne smernice dovode do toga da roditelji ishitreno reaguju i povređuju svoju decu, istovremeno povređujući sebe i uskraćujući sebi uživanje u roditeljstvu.