Glyph

Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji u trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda

16.10.2017.

Republika Srbija nalazi se u trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda. Ovaj proces otpočeo je ove godine, a biće okončan razmatranjem izveštaja Republike Srbije početkom sledeće godine.

Imajući u vidu da u ovom procesu Ujedinjenih nacija, organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu, Centar za prava deteta u partnerstvu sa članicama Koalicije za monitioring prava deteta započinje izradu priloga s aspekta ostvarivanja prava deteta. Na radionici održanoj 27. aprila 2017. godine, a u organizaciji Kuće ljudskih prava i demokratije započeti su prvi koraci u ovom procesu. Tematskim klasterom prava deteta moderirao je Centar za prava deteta, a učestvovali su predstavnici Užičkog Centra za prava deteta i Mreže organizacija za decu Srbije (MODS).

Udruženja građana pozvana su da do 29. juna 2017. godine Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija dostave svoje pisane priloge.

Proces izrade državnog izveštaja za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda započela je Kancelarija za ljudska i manjinska prava koji naša država treba da dostavi Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija u oktobru 2017. godine.