Glyph

Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji

06.10.2017.

Održana su četiri redovna godišnja sastanka Koalicije za monitoring prava deteta. Tokom godine Koalicija je pripremila prilog za UPR (Universal Periodic Review is a unique process which involves a review of the human rights records of all UN Member States) koji je i prosleđen Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Prilog Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji Univerzalnom periodičnom pregledu za Srbiju.

Koalicija je u 2012. godini takođe realizovala i akcije zastupanja u vezi sa pravom deteta na dostupnost obrazovanju, tj. besplatnim prevozom za svu decu. Deca iz 5 dečjih/omladinskih grupa aktivnih pri organizacijama-članicama Koalicije bila su uključena u proces definisanja Prednacrta zakona o deci, a takođe su sprovela istraživanje i izradila izveštaj o stanju prava deteta u Srbiji za period 2008-2012. godina. Koalicija za monitoring prava deteta je u 2012. g. dala podršku Centru za prava deteta u procesu izrade Izveštaja o opštim merama primene prava deteta u Srbiji. U 2012. g. članice Koalicije učvrstile su svoju saradnju potpisivanjem Sporazuma o saradnji.