Glyph

Objavljen video „2021. iz ugla dece i mladih“

30.12.2021.

Deca i mladi iz Kluba DX, pri Centru za prava deteta (Centar), objavili su video „2021. iz ugla dece i mladih, u kom su dali osvrt na 2021. godinu, ukazujući na određene izazove u ostvarivanju prava deteta tokom pandemije i značaj participacije dece u donošenju odluka koje ih se tiču. Pored toga, predstavili su neke od aktivnosti u kojima su učestvovali tokom 2021. godine u oblasti zaštite dece od trgovine ljudima, pravosuđa po meri deteta, ostvarivanja prava deteta na zdravu životnu sredinu, zaštite dece od nasilja i dr.

„Participacija je naše osnovno pravo, mi želimo da učestvujemo u donošenju odluka koje nas se tiču. Tokom pandemije, naše pravo na participaciju bilo je vrlo ugroženo jer su donošene odluke, a mi nismo bili pitani“, istakla je Una iz Kluba DX.

Tom prilikom, istakli su neke od nalaza istraživanja Centra „Prava deteta tokom pandemije“, u okviru kog je konsultovano 509 dece i mladih, uzrasta od 12 do 18 godina iz gradova i manjih mesta širom Srbije, sa ciljem  razumevanja perspektive dece kada je reč o implikacijama koje pandemija ima na njihov život i ostvarivanje njihovih prava. Istraživanjem je utvrđeno je da deca u najvećoj meri kao negativne posledice pandemije izazvane koronavirusom navode: gubitak i slabljenje socijalnih kontakata, onlajn nastavu koja pojačava izolovanost i nemogućnost druženja sa vršnjacima, strah od bolesti i smrti bliskih ljudi i značajnu promenu dotadašnjeg načina života.

“Pored uticaja na naše školovanje, mene i moje vršnjake posebno je pogodila fizička izolacija, jer je u velikoj meri uticala na načine na koji možemo da se okupljamo, igramo i provodimo slobodno vreme zajedno“, ukazala je Anđela iz Kluba DX.

Kada je reč o obrazovanju, deca i mladi smatraju da je tokom pandemije ozbiljno ugrožen kvalitet obrazovanja, da nemaju priliku da uče nove stvari kao pre pandemije, da sada ocene u manjoj meri odražavaju njihovo znanje nego ranije, da sada imaju manju podršku od nastavnika i smanjenu dostupnost resursa za učenje.

Posebno je zabrinjavajuće što se pozitivna osećanja tokom pandemije javljaju samo kod 10 % dece, dok su kod 90 % dece dominantna osećanja dosada, zabrinutost, indiferentnost, tuga, usamljenost, bespomoćnost, strah i bes.

“Organizovali smo radionice, na kojima smo sa našim vršnjacima razgovarali o načinima nošenja sa stresom. Radili smo tehniku stresomera i mapirali stresore koji nas izbacuju iz ravnoteže tokom pandemije i razmenili lične tehnike nošenja sa stresom“, navodi Jelena iz Kluba DX.

Tokom samoizolacije, deca su bila izložena većem riziku od vrbovanja putem interneta, seksualnog iskorišćavanja i zloupotrebe. U vezi s tim, povećan je i rizik od trgovine decom, zbog čega ističu da je veoma važno da deca i mladi jedni drugima pružaju podršku, posebno tokom pandemije kad su svi rizici povećani.

Ukazali su i na to da veliki broj dece i mladih nije upoznat sa politikama koje se odnose na zaštitu životne sredine, održivi razvoj, klimatske promene, ekološke gradove, održivu proizvodnju i potrošnju i istakli značaj informisanja o tome.

Dalje, zabrinuti su i što deca često dolaze u kontakt sa pravosudnim sistemom, jer je za većinu to vrlo neprijatno iskustvo, iako ne bi trebalo tako da bude, jer postoji niz zakona i standarda koji ih štite i treba da obezbede da se osećaju sigurno i bezbedno.

Video 2021. iz ugla dece i mladih pripremljen je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske.