Glyph

Održan okrugli sto “Izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji – pozitivno roditeljstvo” u okviru XXIV Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti

23.10.2018.

Okrugli sto “Izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji – pozitivno roditeljstvo” održan je 19. oktobra 2018. godine u okviru XXIV Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti. Okrugli sto zajednički su organizovali Centar za socijalni rad ”Sveti Sava”, Komora socijalne zaštite i Centar za prava deteta  u Oficirskom domu u Nišu. Tema ovogodišnjih Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti bila je ”Roditeljstvo, dar, teškoća, šansa”.  Ovaj stručno-naučni skup i ove godine je okupio veliki broj stručnjaka iz oblasti socijalnog rada, pravosuđa, organa državne uprave i različitih domena nauke.

Na okruglom stolu diskutovalo se o normativnom okviru zabrane telesnog kažnjavanja dece u Srbiji, psihološkim i socijalnim posledicama telesnog kažnjavanja po dete, kao i ulozi i mestu profesionalaca u promovisanju pozitivnih, nenasilnih i participativnih načina vaspitavanja i disciplinovanja deteta. Učesnicima okruglog stola obratile su se:

dr Ivana Stevanović, predsednica Centra za prava deteta, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i članica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije;

dr Vera Despotović, stručna saradnica Centra za prava deteta, docentkinja Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum;

Svetlana Mančić, CSR Niš, Savetovalište za porodicu;

Milena Golić Ružić, programska menadžerka Centra za prava deteta.

Ovom prilikom su pokrenute brojne diskusije na izloženu temu, ukazano je na prisutnost i kompleksnost pojave i neophodnost propisivanja izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima u trenutnom društvenom kontekstu Srbije. Takođe, ukazano je na potrebu podrške države i društva u celini roditeljima kako bi lakše odgovorili na izazove koje roditeljstvo nosi, kao i kontinuiranog rada na otklanjanju pogrešnih stavova i jačanju roditeljskih kompetencija i veština. Takođe je istaknuta i neophodnost osnaživanja profesionalaca radi pružanja podrške roditeljima. U diskusiji je bilo preporuka da se sa podrškom roditeljima započne na što ranijem kalendarskom uzrastu dece i da se razmotre profesionalni kapaciteti u različitim sektorima (socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje) koji bi mogli najprimerenije da pruže podršku roditeljima u vaspitanju njihove dece.

Okrugli sto je deo aktivnosti u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske. Ciljevi ovog projekta usmereni su na unapređenje sistema zaštite dece, kao i struktura i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i participaciju dece u ovim procesima.

U okviru ovog projekta, Centar za prava deteta podiže svest javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja dece, posebno među roditeljima, promoviše pozitivne i nenasilne metode vaspitanja i upoznaje javnost sa pravima deteta uopšte.