Glyph

Održan okrugli sto „Pravo deteta da izrazi svoje mišljenje“ 5. decembra 2018. godine

06.12.2018.

U Beogradu, 5. decembra 2018. godine, Centar za prava deteta je održao okrugli sto „Pravo deteta da izrazi svoje mišljenje“ posvećen participaciji dece u različitim postupcima koji se deteta tiču u okviru sistema pravosuđa, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Organizovanje ovog okruglog stola je deo projekta „Pravo deteta da se njegov glas čuje“ koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a koji se sufinansira iz budžeta Republike Srbije, uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.     

U okviru ovog projekta se pripremaju štampani materijali i mobilna aplikacija za decu koji će im pomoći da razumeju postupke u okviru ovih sistema na način koji je deci jasan i blizak. Kroz ovaj projekat se priprema i mapa puta za dalje unapređenje politike i prakse u ovim sistemima.

Na okruglom stolu stručnjaci iz različitih sistema – sudije osnovnih, viših i apelacionih sudova, centara za socijalni rad, centara za porodični smeštaj i usvojenje, domova za decu, zdravstvenih ustanova, škola i relevantnih ministarstava su kroz interaktivan rad u radnim grupama razradili materijale i razmenili iskustva u primeni prava deteta na participaciju u praksi.

Imajući u vidu da je materijal namenjen deci, ona su od samog početka sprovođenja projekta aktivno uključena u proces kreiranja i dizajniranja materijala, te je i celokupan razrađen sadržaj prethodno verifikovan od njih samih, kako bi bio u potpunosti prilagođen deci i njihovim stvarnim potrebama.