Glyph

ODRŽANA AKTIVNOST KLUBA DX SA ČLANOVIMA I ČLANICAMA UČENIČKOG PARLAMENTA U NIŠU

06.03.2019.

U Nišu je 2. marta 2019. godine u Srednjoj školi „Škola mode i lepote“ održana aktivnost dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta. Ova aktivnost je sprovedena kroz interaktivnu radionicu i Kahoot kviz na temu osnovnih prava predviđenih Konvencijom o pravima deteta.

Kroz ovu aktivnost deca su imala priliku da se upoznaju sa preporukama Komiteta za prava deteta UN kroz predstavljanje lako čitljive publikacije “O TEBI SE RADI” – Knjiga za decu i mlade da razumeju preporuke Komiteta za prava deteta, pravima deteta, mehanizmima za participaciju dece na lokalnom nivou.  Takođe, članovi i članice učeničkih parlamenata su imala prilike da se upoznaju i sa mehanizmima za zaštitu dece od svih oblika nasilja i sa izveštavanjem pred Lanzarot komitetom Saveta Evrope.  Predstavljen je i dečji izveštaja u okviru drugog kruga nadzora nad primenom Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja u Srbiji.

Aktivnost je realizovana je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children International, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.