Glyph

Održana konferencija Pravosuđe iz ugla dece i mladih

18.04.2022.

Centar za prava deteta (CPD) održao je 15. aprila konferenciju za medije „Pravosuđe iz ugla dece i mladih“, koja je okupila 80 učesnika, među kojima su bili sudije, tužioci, advokati, predstavnici medija, centara za socijalni rad, MUP-a, Pravosudne akademije, škola, civilnog sektora, međunarodnih organizacija, akademske i donatorske zajednice, kao deca i mladi iz Kluba DX. Zbog velikog interesovanja, učesnici su pratili konferenciju uživo iz Medija centra i putem Zoom platforme.

CPD je predstavio ključne nalaze istraživanja Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih, koji nedvosmisleno pokazuju da se pravo deteta na informisanost ne ostvaruje u dovoljnoj meri, niti u odnosu na informisanje o pravima koja ima u postupku, niti u odnosu na informisanje o razlozima zbog kojih je pozvano u neku od institucija u okviru pravosudnog sistema i o samom procesu. Tako samo 1/2 ispitanika, koja su na izvršenju zavodske mere, ukazuje da im je prilikom dolaska u instituciju potpuno objašnjeno zašto su ih pozvali i kako će postupak izgledati, dok 1/5 ispitanika to nije objašnjeno ili im je objašnjeno minimalno. Isto tako samo je 1/3 ispitanika potpuno objašnjeno koja prava imaju u postupku dok 1/2 ispitanika prava koja imaju nisu objašnjena ili su im minimalno objašnjena. Istraživanje ukazuje da profesionalci često prilikom obraćanja deci ne koriste jezik koji je dovoljno prilagođen detetu. Skoro polovina ispitanika, ukazuje da nije zadovoljna ili je minimalno zadovoljna načinom na koji su im date informacije i navodi da nije mogla u potpunosti da ih razume. Zabrinjavajući su rezultati i u odnosu na poštovanje dostojanstva dece tokom postupka. Iako standardi pravosuđa po meri deteta jasno ukazuju da dete tokom postupka mora biti tretirano sa poštovanjem, više od polovine ispitanika ukazalo je da se neki profesionalci tokom postupka nisu prema njima odnosili sa poštovanjem ili su ih minimalno poštovali. Dodatno, istraživanje pokazuje i da mali broj dece nakon postupka dobija neki vid psihosocijalne podrške. Tako je samo 1/3 ispitanika navela da je nakon postupka dobila neku vrstu zdravstvene ili psihološke podrške.

Na konferenciji su ujedno predstavljeni informativni materijali i video (brošura i poster „Pravosuđe po meri deteta“ i video „Pravosuđe iz ugla dece i mladih“) koji su razvijeni tokom projekta u saradnji sa decom i mladima iz Kluba DX, pri CPD-u i u konsultacijama sa učenicima iz raznih škola širom Srbije, sa ciljem da se informiše što više dece i mladih o pravima koja imaju u slučaju da dođu u kontakt sa zakonom.

Konferencija je održana u okviru projekta Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije – CRIS“ koji se sprovodi u partnerstvu sa Međunarodnim komitetom spasa (International Rescue Committee) i organizacijom Astra – Akcija protiv trgovine ljudima uz podršku Evropske komisije kroz program Prava, jednakost i državljanstvo (referentni broj: 878485 – CRIS). Cilj projekta je poboljšanje ishoda za decu u kontaktu sa zakonom, kroz sistemsko ostvarivanje prava deteta i podršku zasnovanu na iskustvima iz sudske prakse u postupcima koje sprovode nosioci javnih ovlašćenja.

Pogledajte snimak konferencije:

U medijima:
Pregled dana – TV Nova S
Danas
N1
Vesti.rs
Dnevnizurnal.rs
Naslovi.net
Radio Beograd – Instagram najava
Radio Beograd – rts.rs