Glyph

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX SA ČLANOVIMA I ČLANICAMA UČENIČKIH PARLAMENATA U UŽICU

26.06.2019.

U Užicu je 25. juna 2019. godine u Regionalnom centru Užice održana radionica dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkih parlamenata iz Tehničke škole, Ekonomske škole, Užičke gimnazije i Medicinske škole. Ova aktivnost realizovana je u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta.

Kroz ovu aktivnost deca su imala priliku da se upoznaju sa preporukama Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija kroz predstavljanje publikacije prilagođene deci “O TEBI SE RADI” – Knjiga za decu i mlade da razumeju preporuke Komiteta za prava deteta“, sa pravima deteta uopšte i mehanizmima za participaciju dece na lokalnom nivou. Takođe, članovi i članice učeničkih parlamenata su se upoznali i sa postojećim mehanizmima za zaštitu dece od svih oblika nasilja i sa procesom izveštavanja pred Lanzarot komitetom Saveta Evrope tako što je predstavljen i dečji izveštaj pripremljen u okviru drugog kruga monitoringa nad primenom Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja u Srbiji koji su pripremili deca i mladi iz Kluba DX uz podršku Centra za prava deteta.

Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“ koji sprovodi Centar za prava deteta u partnerstvu sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske.