Glyph

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX U DRUGOJ EKONOMSKOJ ŠKOLI

16.05.2019.

Centar za prava deteta sprovodi projekat “Prava deteta u politikama i praksi” u partnerstvu sa Save the Children International, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.  Jedan od ciljeva projekta odnosi se na unapređenje sistema zaštite dece od nasilja kroz podizanje svesti javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja i promovisanja pozitivnih i nenasilnih metoda vaspitanja.

Tim povodom je 16. maja 2019. godine u Drugoj ekonomskoj školi održana radionica dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta. Na interaktivnoj radionici deca su kreirala ključne poruke protiv telesnog kažnjavanja dece. Takođe, na radionici se govorilo o tome da je važno da se nasilje prijavi, a deca su informisana o tome kome mogu da se obrate u tim situacijama.