Glyph

ODRŽANA RADIONICA KLUBA DX U OŠ „BRANKO PEŠIĆ“

27.05.2019.

27. maja 2019. godine u Osnovnoj školi „Branko Pešić“ održana je radionica dece i mladih iz Kluba DX sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta. Radionica je bila na temu romske kulture i romskog jezika. Na interaktivnoj radionici deca su razgovarala o najpoznatijim Romima i Romkinjama kod nas i u svetu. Tom prilikom OŠ „Branko Pešić“ su donirane i knjige na romskom jeziku.

Radionica je organizovana u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji sprovodi Centar za prava deteta u partnerstvu sa Save the Children International , uz finansijsku podršku Vlade Švedske.