Glyph

ODRŽANA RADIONICA SA ČLANOVIMA I ČLANICAMA UČENIČKIH PARLAMENATA

05.11.2018.

U Novom Sadu je 3. novembra 2018. godine održana radionica sa učenicima, članicama i članovima učeničkog parlamenta, koju su zajednički organizovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Centar za prava deteta, a na temu: „Prikupljanje mišljenja dece u procesu izrade Nacionalnog plana akcije za decu“.

Radionica je za cilj imala prikupljanje mišljenja dece o mogućim načinima unapređivanja njihovog života u Srbiji, kvaliteta brige i zaštite dece od svih oblika nasilja i diskriminacije, unapređenja brige o zdravlju dece, kao i prilikama koje bi doprinele kvalitetnijem načinu provođenja slobodnog vremena dece. Prikupljena mišljenja će biti dostavljena Savetu za prava deteta Vlade Republike Srbije i radnoj grupi zaduženoj za kreiranje novog Nacionalnog plana akcije za decu. Radionici su prisustvovali učenici iz osnovnih škola „Đura Jakšić“, Kać, „Miroslav Antić“, Futog, OŠ „Đura Daničić“ i „Petefi Šandor“, Novi Sad, kao i Gimnazije „Svetozar Marković“ i Doma učenika „Brankovo Kolo“.

Radionica je realizovana je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children Internationali uz finansijsku podršku Vlade Švedske.