Glyph

ODRŽANA TRIBINA „POZITIVNO RODITELJSTVO KAO ALTERNATIVA TELESNOM KAŽNJAVANJU DECE“

31.10.2018.

Tribina  „Pozitivno roditeljstvo kao alternativa telesnom kažnjavanju dece“ održana  je 29. oktobra 2018. godine u organizaciji Centra za prava deteta i Departmana za socijalni rad Fakluteta za medije i komunikacije.

Na tribini se diskutovalo  o normativnom okviru zabrane telesnog kažnjavanja dece u Srbiji, psihološkim i socijalnim posledicama telesnog kažnjavanja po dete, o važnosti i značaju pozitivnih, nenasilnih i participativnih načina vaspitavanja i disciplinovanja deteta. Učesnici tribine bili su studenti, profesori, saradnici i predstavnici institucija i organzacija, roditelji.

Učesnicima tribine obratile su se:

dr Vera Despotović, stručna saradnica Centra za prava deteta, docentkinja Fakulteta za medije i komunikacije;

Kosana Beker, stručna saradnica Centra za prava deteta i nezavisna konsultantkinja;

Milena Golić Ružić, programska menadžerka Centra za prava deteta.

Ovom prilikom su sa studentima kao budućim profesionalcima pokrenute brojne diskusije na izloženu temu, ukazano je na kompleksnost pojave i neophodnost propisivanja izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima u trenutnom društvenom kontekstu Srbije. Takođe, ukazano je na potrebu podrške države i društva u celini roditeljima kako bi lakše odgovorili na izazove koje roditeljstvo nosi, kao i kontinuiranog rada na otklanjanju pogrešnih stavova i jačanju roditeljskih kompetencija i veština. Takođe je istaknuta i neophodnost osnaživanja profesionalaca radi pružanja podrške budućim roditeljima, kao i roditeljima na što ranijem kalendarskom uzrastu dece. Diskutovalo se i koliko ovakav način disciplinovanja dece utiče na društvo u celini stvarajući i podržavajući “kulturu nasilja”.

Tribina je deo aktivnosti u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske. Ciljevi ovog projekta usmereni su na unapređenje sistema zaštite dece, kao i struktura i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i participaciju dece u ovim procesima.

U okviru ovog projekta, Centar za prava deteta podiže svest javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja dece, posebno među roditeljima, promoviše pozitivne i nenasilne metode vaspitanja i upoznaje javnost sa pravima deteta uopšte.