Glyph

Održane radionice u Kragujevcu i Nišu povodom prikupljanja mišljenja dece u procesu izrade Nacionalnog plana akcije za decu

23.10.2018.

Tokom juna 2018. godine Centar za prava deteta započeo je rad na prikupljanju mišljenja dece u  procesu izrade Nacionalnog plana akcije za decu.

Radi prikupljanja mišljenja dece razvijena je metodologija na osnovu koje će u ovaj proces biti uključena deca iz 5 gradova: Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Užice i Niš.

Kroz radionice posebno kreirane za ovu svrhu biće prikupljena mišljenja dece o mogućim načinima unapređivanja njihovog života u Srbiji, kao i kvaliteta brige i zaštite dece od svih oblika nasilja i diskriminacije, unapređenja brige o zdravlju dece, prilikama koje bi Nacionalni plan akcije za decu kreirao, a koje bi doprinele kvalitetnijem načinu provođenja slobodnog vremena dece (kulturno-obrazovne aktivnosti, rekreativne i sl.).

Za decu iz Kragujevca radionica je organizovana 19. oktobra, dok je 20. oktobra radionica organizovana za decu iz Niša. Na radionicama su učestvovala deca – predstavnici učeničkih parlamenata iz osnovnih i srednjih škola. Planirano je da se do kraja godine radionice realizuju u Novom Sadu, Užicu i Beogradu.

Prikupljena mišljenja biće dostavljena Savetu za prava deteta Vlade Republike Srbije i radnoj grupi formiranoj za kreiranje novog Nacionalnog plana za decu.

Na održanim radionicama deca su imala priliku i da se upoznaju sa lako čitljivom publikacijom “O TEBI SE RADI” – Knjiga za decu i mlade da razumeju preporuke UN Komiteta za prava deteta. Ovo iz razloga što se jedna od preporuka UN Komiteta za prava deteta upućenih Republici Srbiji upravo odnosi na neophodnost donošenja Nacionalnog plana akcije za decu.

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske.