Glyph

ODRŽANE TRIBINE „POZITIVNO RODITELJSTVO KAO ALTERNATIVA TELESNOM KAŽNJAVANJU DECE“

05.11.2018.

Tribine „Pozitivno roditeljstvo kao alternativa telesnom kažnjavanju dece“ održane  su 1. novembra 2018. godine u Osnovnoj školi “Ivan Milutinović”, i 2. novembra 2018. godine u Drugoj ekonomskoj školi. Tribine su zajednički organizovali Centar za prava deteta i škole.

Na tribinama se diskutovalo o važnosti i značaju pozitivnih, nenasilnih i participativnih načina vaspitavanja i disciplinovanja deteta, psihološkim i socijalnim posledicama telesnog kažnjavanja po dete, kao i normativnom okviru zabrane telesnog kažnjavanja dece u Srbiji. Učesnici tribina bili su roditelji i nastavnici.

Učesnicima tribine obratile su se:

  • dr Vera Despotović, stručna saradnica Centra za prava deteta, docentkinja Fakulteta za medije i komunikacije;
  • Kosana Beker, stručna saradnica Centra za prava deteta i nezavisna konsultantkinja;
  • Milena Golić Ružić, programska menadžerka Centra za prava deteta.

Ovom prilikom su sa roditeljima i nastavnicima pokrenute brojne diskusije na izloženu temu, ukazano je na kompleksnost pojave i neophodnost propisivanja izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima u trenutnom društvenom kontekstu Srbije. Takođe, ukazano je na potrebu podrške države i društva u celini roditeljima kako bi lakše odgovorili na izazove koje roditeljstvo nosi, kao i kontinuiranog rada na otklanjanju pogrešnih stavova i jačanju roditeljskih kompetencija i veština. Diskutovalo se i o tome da ovakav način disciplinovanja dece ih uči da nasiljem rešavaju međusobne problem i time doprinosi i porastu vršnjačkog nasilja, kao i koliko ovakav način disciplinovanja dece utiče na društvo u celini stvarajući i podržavajući “kulturu nasilja”.

Tribine su deo aktivnosti u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi” koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International, a koga finansira Vlada Švedske. Ciljevi ovog projekta usmereni su na unapređenje sistema zaštite dece, kao i struktura i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i participaciju dece u ovim procesima.

U okviru ovog projekta, Centar za prava deteta podiže svest javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja dece, posebno među roditeljima, promoviše pozitivne i nenasilne metode vaspitanja i upoznaje javnost sa pravima deteta uopšte.