Glyph

Osnaživanje dece da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima

15.06.2022.

Centar za prava deteta (CPD)  je održao 20 radionica sa 478  dece u osnovnim i srednjim školama širom Srbije, kao i u SOS Dečjem selu Kraljevo, na temu prevencije i zaštite dece od trgovine ljudima. Radionice su se održavale od novembra 2021. godine, u okviru projekta „Osnaživanje dece da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima u Republici Srbiji“, koji CPD sprovodi u saradnji sa NVO Atina i uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“.

Deca od 12 do 18 godina koja su učestvovala u radionicama su upitana da opišu kako oni vide trgovinu ljudima i zašto to predstavlja opasnost za decu. Razgovarali su o svojim osećanjima, snovima i strahovima, ko i šta može da ih spreči na putu do ostvarenja sna, ko su osobe od poverenja i kako mogu da prepoznaju da su njihovi bližnji u nevolji, da li i kako reaguju u tim situacijama.

Razgovarajući sa decom, CPD je došao do zaključka da iako su deca svesna fenomena, ona su nedovoljno informisana o trgovini ljudima i njihovo poznavanje teme se uglavnom svodi na ono čuli od roditelja ili videli u  filmovima.

„To je, na primer, drug i ja idemo ulicom i onda nas neko uhvati i ubaci u kamion i odveze nas daleko. Tamo nas proda i zaradi pare.“ (dečak, 14 godina)

Kidnapovanje dece je prva asocijacija koju deca imaju kad čuju sintagmu trgovina ljudima. Što se tiče seksualne eskploatacije i pornografije, deca su čula za ove pojave u filmovima i medijima, iako nisu bili sigurni da su ove pojave takođe deo trgovine ljudima. Deca su bila često iznenađena kada shvate da je prinudni rad jedan od oblika trgovine ljudima, ali razumeju da su mnoga deca koja se bave prosjačenjem deo lanca trgovine ljudima.

Svesni su da su deca jedna od najugroženijih grupa, i to objašnjavaju time što su deca „mala i naivna“  što „nemaju životnog iskustva“.

„Deca su u najvećem riziku. Zato što su mala. Veruju svima.“ (devojčica, 13 godina)

„Neka deca žive na ulici. Ja mislim da su oni možda nečije žrtve.“ (dečak, 15 godina)

Rodni stereotipi su često prisutni kada je reč o njihovom poimanju razloga koji leže u osnovi veće ugroženosti devojčica u odnosu na dečake, pa tako smatraju da su devojčice u većem riziku, jer su „dečaci jači, pa mogu da se brane“.

„Ja mislim da su devojčice u najvećoj opasnosti. One ne umeju da se brane.“ (dečak, 14 godina)

„Devojčice su primamljivije trgovcima ljudima, jer izgledaju slabije, i mogu da ih udaju.“ (dečak, 12 godina)

Deca često zamišljaju trgovca ljudima kao nekog ko nosi kapuljaču i živi na mračnom mestu, ali smatraju i da su to ljudi koji nisu bili mnogo voljeni kao mali, kao i da se dobro pretvaraju da su nam prijatelji.

 „Trgovci ljudima su zapušteni ljudi. To su ljudi čije se emocije nisu razvile na zdrav način.” (devojčica, 15 godina)

Deca razumeju zašto žrtve odmah ne prijave trgovca ljudima.

„Mislim da je žrtve sramota. Verujem da bi pre priznale kada ne bi bilo osude okoline.“ (devojčica, 17 godina)

„Iz straha. Plaši se. Trgovac je sigurno ucenjuje.“ (dečak, 15 godina)

Kada je reč o mehanizmima zaštite, većina bi se najpre obratila roditeljima ili policiji, a retko ko je znao da takvu vrstu pomoći mogu dobiti i od nevladinih organizacija. Kada je reč o zaštiti na internetu, telefonska linija za bezbednost dece na internetu 19833 je definitivno prva instanca kojoj bi se deca obratila.

Zakjučak svih radionica je da deca nisu imala ranije prilike da otvoreno pričaju o ovoj temi.

„Niko nam ne priča o ovim temama. Sada shvatam koliko deca nisu bezbedna.“  (devojčica, 15 godina)

Smatraju da su im sve informacije bile jako korisne, i da bi bilo dobro da je ovakvih radionica više, i da se o ovoj temi priča i u školama.

„Znam kako mogu da pomognem. Ispričaću drugu šta sam danas sve čuo.“  (dečak, 12 godina)

Video „Između sna i jave“ i digitalna platformu „Zaštita dece od trgovine ljudima“, alati koje je CPD razvio u saradnji sa NVO Atina uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope 2021. godine, bili su nezamenljivi element za razgovore sa decom i prezentaciju mehanizama za zaštitu, prepoznavanje i izveštavanje o trgovini ljudima. CPD će nastaviti da promoviše digitalnu platformu u svojim kampanjama i i na edukativnim radionicama koje se usmerene na prevenciju trgovine ljudima.    

Centar za prava deteta je korisnik granta dodeljenog u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“. Stavovi izraženi u tekstu su odgovornost autora i ni u kom slučaju ne odražavaju zvanično mišljenje bilo koje strane.