Glyph

Platforma za praćenje preporuka Komiteta za prava deteta UN

06.05.2019.

Platformu za praćenje preporuka Komiteta za prava deteta UN, izrađenu uz podršku i u partnerstvu sa kancelarijom UNICEF u Srbiji, u saradnji sa Koalicijom za monitoring prava deteta u Srbiji i drugim organizacijama članicama Mreže organizacija za decu Srbije – MODS, kao i Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije možete videti ovde – http://www.kpdpreporuke.cpd.org.rs/.

Pridružite nam se u praćenju primene preporuka kako bismo zajednički doprineli stvaranju boljeg društva za svu decu u Srbiji!