Glyph

IZRAĐENA ONLAJN APLIKACIJA ZA DECU U OBLASTI SISTEMA PRAVOSUĐA, OBRAZOVANJA, SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

26.04.2019.

Na ovoj onlajn platformi dostupna na linku tvojaprava.cpd.org.rs deca imaju priliku da se već na početnoj stranici informišu o tome da maju pravo da izraze svoje mišljenje, a da su odrasli dužni da to mišljenje uvaže i to je obaveza po Konvenciji o pravima deteta.

Podeljene su u četiri kategorije:

TVOJA PRAVA – ŠKOLA,

TVOJA PRAVA – ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA,

TVOJA PRAVA – ALTERNATIVNO STARANJE

TVOJA PRAVA i SUD-KADA TVOJI RODITELJI NE ŽIVE ZAJEDNO.

Kroz ove četiri kategorije deca mogu da se upoznaju sa svojim pravima, o Konvenciji o pravima deteta i njenim osnovnim principima. Ovim putem deci se pružaju i informacije o tome na koji način i kome mogu da prijave diskriminaciju i nasilje. Posebno je istaknuto njihovo pravo na participaciju, da mogu slobodno da izraze slobodno svoje mišljenje u različitim situacijama, a posebno u sistemu pravosuđa, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.

Tekst na ovoj onlajn aplikaciji je verifikovan na sastancima i fokus grupama sa stručnjacima u oblasti prava deteta da izrazi svoje mišljenje i ovim putem se zahvaljujemo  svima koji su učestvovali i doprineli ovom procesu – sudijama osnovnih, viših, apelacionih sudova i Vrhovnog kasacionog suda, stručnjacima centara za socijalni rad, centara za porodični smeštaj i usvojenje, domova za decu, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, profesorima Fakulteta političkih nauka – Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, stručnjacima zdravstvenih ustanova, predstavnicima zaštitnika pacijenata iz više gradova, škola, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana Republike Srbije, Pokrajinskog zaštitnika građana, relevantnih ministarstava,  međunarodno priznatim stručnjacima i predstavnicima drugih institucija i organizacija civilnog društva, a posebno deci i mladima.

Našu novu mobilnu aplikaciju možete pogledati klikom na sledeći link: http://tvojaprava.cpd.org.rs/ !

Onlajn aplikacija izrađena je u okviru  projekata „Pravo deteta da se njegov glas čuje“ koji Centar za prava deteta sprovodi, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a koji se sufinansira iz budžeta Republike Srbije, uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.