Glyph

Povodom javnog predstavljanja udruženja – pokreta „Vitezovi reda zmaja“

27.12.2021.

Povodom javnog predstavljanja udruženja – pokreta Vitezovi reda zmaja, Centar za prava deteta (Centar) želi da uputi javnosti nekoliko poruka. Pre svega, Centar uvek pozdravlja inicijative građana koje su usmerene na mobilizaciju radi zaštite prava deteta. U Republici Srbiji i pored delovanja velikog broja organizacija, uvek postoji potreba da se u zaštitu prava deteta uključi još veći broj građana, iz svih krajeva naše zemlje. U najavi ove nove organizacije se prepoznaje dobra namera i pozdravlja se zahtev da se u Republici Srbiji uvede institucija Zaštitnika prava deteta (što i jeste sastavni deo Nacrta zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta).

Međutim, zabrinuti smo zbog sadržaja poruka koje su poslate u javnost na promociji udruženja Vitezovi reda Zmaja, zato što se zasnivaju na mnogim netačnim podacima, te dovode u pitanje nameru i stručnost za obavljanje ovako značajne društvene delatnosti.

Pre svega, predstavnici Vitezova reda zmaja su naveli da u Srbiji nedostaju organizacije za prava deteta. Centar za prava deteta je udruženje građana koje se od 1997. godine zalaže za ostvarivanje prava deteta u Srbiji. U Republici Srbiji deluje veliki broj sličnih organizacija, koje se isključivo bave pravima deteta ili se, baveći se nekim drugim oblastima, kao na primer osobama sa invaliditetom ili trgovinom ljudima, bave i decom. U našoj zemlji postoji i Mreža organizacija za decu Srbije – MODS, koja je savez udruženja, a čini je preko 100 organizacija članica koje se bave zaštitom i promocijom prava deteta u Srbiji.

Pored toga, predstavnici udruženja Vitezovi reda zmaja su u svojoj prezentaciji izneli niz informacija koje obiluju materijalnim greškama, te dovode u pitanje stručnost za bavljenje pravima deteta. Na primer, oni u više navrata govore o „zakonu“ koji je usvojio UNICEF, pri čemu se uopšte ni ne naslućuje na šta se te reči odnose, zato što UNICEF ne „donosi“ zakone. Kao Fond Ujedinjenih nacija, UNICEF se ne bavi zakonodavnim aktivnostima. Možda su predstavnici mislili na Konvenciju o pravima deteta UN, međunarodni ugovor koji je usvojen pod okriljem Ujedinjenih nacija, a koji je i Republika Srbija ratifikovala. Predstavnici se pozivaju, koliko je to moguće zaključiti, i na neke domaće propise ali bez ikakve naznake na koje propise misle.

Najzad, neki stavovi predstavnika udruženja Vitezovi reda zmaja su u direktnoj suprotnosti sa osnovnim principima prava deteta, pre svega sa pravom na poštovanje najboljih interesa deteta i pravom na uvažavanje mišljenja deteta.

Ne želeći da u bilo kom smislu ovo saopštenje bude shvaćeno kao atak na slobodu udruživanja, predlažemo osnivačima novog udruženja Vitezovi reda zmaja da jasno formulišu ciljeve i zadatke svoje organizacije i da imaju u vidu da za to uvek mogu da zatraže stručnu podršku organizacija koje se već decenijama bave pravima deteta i koje u svojim redovima imaju široko učešće stručnjaka svih oblasti, aktivista, roditelja i same dece. Delatnost bilo koje organizacije za prava deteta mora da se zasniva na Ustavu, zakonu i međunarodnim standardima koje je Republika Srbija prihvatila i ne sme da odražava i promoviše ciljeve koji su u suprotnosti sa osnovnim principima prava deteta.