Glyph

Poziv na formiranje Saveta za prava deteta Vlade RS

29.12.2020.

Mreža organizacija za decu Srbije, Koalicija za monitoring prava deteta i Centar za prava deteta su 24. decembra 2020. godine uputili dopis predsednici Vlade u kojem pozivaju Vladu da hitno formira Savet za prava deteta imajući u vidu krizu izazvanu pandemijom KOVID-19, koja se posebno odražava na položaj dece iz najosetljivijih grupa – decu sa smetnjama u razvoju, decu migrante/izbeglice, romsku decu, decu koja žive i rade na ulici, decu sa HIV-om/AIDS-om, decu pripadnicima LGBT populacije, decu iz jednoroditeljskih porodica i porodica bez prihoda ili sa niskim primanjima i brojnu drugu.

Savet za prava deteta u značajnoj meri može da doprinese stvaranju uslova za ostvarivanje ciljeva, kao što su usvajanje ključnih strateških dokumenta i izmene zakona sa merama koje treba da obezbede visok stepen društvene kohezije i smanjenje nejednakosti u društvu. Zato se nadamo da će Vlada pokazati spremnost i posvećenost radu na ostvarivanju prava za svako dete u Srbiji i preduzeti neophodne korake za formiranje ovog tela.

Dopis u celosti možete preuzeti OVDE.

Koaliciju za monitoring prava deteta, pored Centra za prava deteta koji koordinira njenim radom, čine i Beogradski centar za ljudska prava, Centar za socijalne politike, Užički centar za prava deteta i ASTRA –  Akcija protiv trgovine ljudima.