Glyph

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA SPROVOĐENJE PROCENE POTREBE ZA PRUŽANJEM PODRŠKE MENTALNOM ZDRAVLJU/PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE RAZLIČITIM CILJNIM GRUPAMA I RAZVIJANJE INTERVENCIJE/TRENINGA ZA JAČANJE KAPACITETA

22.10.2020.

Save the Children na Kosovu traži kompaniju/pojedince koji će sprovesti brzu procenu potreba kako bi se identifikovale potrebe za pruženjem podrške mentalnom zdravlju/psihosocijalne podrške ciljnim grupama  kao što zaposleni u partnerskim organizacijama, roditelji/negovatelji, zainteresovane strane i deca tokom pandemije KOVID-19.

Ishod ove procene treba da pomogne kompaniji/pojedincu u kreiranju ključnih aktivnosti i programa za izgradnju kapaciteta kako bi se pružila podrška u prevazilaženju izazova koji su nastali kao rezultat pandemije i zatvaranja. Aktivnost će biti kreirana za Republiku Srbiju, a sesije će se održati u Beogradu na srpskom jeziku.

Stručnjak bi trebalo da poseduje sledeće osnovne veštine i znanje:

  • Univerzitetsku diplomu iz oblasti psihologije ili mentalnog zdravlja;
  • Znanje o pravima i potrebama deteta;
  • Odlične analitičke, facilitatorske, trenerske, komunikacione i veštine pisanja;
  • Prethodno iskustvo: Kandidati moraju da dokažu da imaju dovoljno iskustva u zadacima komparativnim poslu za koji se prijavljuju u smislu obima, kompleksnosti i dokazanog iskustva u sprovođenju istraživanja.
  • Zainteresovane kompanije/kandidati mogu konkurisati najkasnije do 19.11.2020. godine u 16:00 slanjem prijave na mail procurementkosovo@savethechildren.org. Više o konkursu pogledajte OVDE.