Glyph

Pozivamo Vladu RS i Krizni štab da prilikom donošenja novih mera povodom pandemije korona virusa uzmu u obzir najbolji interes deteta

08.07.2020.

Centar za prava deteta poziva Vladu RS i Krizni štab da, prilikom donošenja novih mera i konačne odluke o uvođenju policijskog časa tokom vikenda povodom suzbijanja pandemije KOVID-19, poštuju prava deteta i uzmu u obzir najbolji interes deteta.

U vezi s tim, podsećamo na preporuke koje je Komitet za prava deteta UN uputio državama članicama u aprilu ove godine, među kojima je i Srbija, pozivajući države da istraže alternativna i kreativna rešenja da bi deca mogla da ostvaruju svoja prava na odmor, slobodno vreme, rekreaciju i kulturne i umetničke aktivnosti. Ta rešenja treba da uključuju aktivnosti na otvorenom pod nadzorom bar jednom dnevno, uz poštovanje protokola o održavanju fizičke distance i drugih higijenskih standarda, i kulturne i umetničke aktivnosti primerene deci na televiziji, radiju i internetu.

Imajući u vidu da je položaj dece dodatno pogoršan zbog vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom, država treba hitno da planira i preduzme mere koje će biti usmerene na sistemsko i kontinuirano obezbeđivanje resursa za osnaživanje i podršku dece i porodica, a posebno dece iz najranjivijih grupa, među kojima su deca sa invaliditetom; deca koja žive u siromaštvu; deca u uličnoj situaciji; deca migranti, tražioci azila, izbeglice i interno raseljena deca; deca pripadnici LGBTI populacije; deca iz jednoroditeljskih porodica; romska deca; deca sa već postojećim zdravstvenim problemima, uključujući HIV/AIDS; deca lišena slobode ili izolovana u prostorijama za policijsko zadržavanje, zatvorima, vaspitno-popravnim domovima, migrantskim kampovima; i deca koja žive u ustanovama.

Efekti pandemije ostavljaju na mnogu decu negativne posledice na fizički, emotivni i psihički razvoj, a posebno su izraženi prillikom uvođenja zabrane kretanja i proglašenja vanrednog stanja. Zato je i Komitet za prava deteta pozvao države da prilikom preduzimanja mera za suzbijanje javnozdravstvene pretnje koju donosi pandemija KOVID-19 poštuju prava deteta predloženim merama.

 

U Beogradu, 8.7.2020. godine

Medijske objave:

Nova

Naslovi