Glyph

Digitalna platforma za zaštitu dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu

23.06.2020.

Centar za prava deteta predstavlja novu platformu prilagođenu deci na kojoj se nalaze relevantne informacije o prevenciji i zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu.

Ova digitalna platforma informiše decu na koji način mogu da prepoznaju onlajn rizike, kao i kome mogu da se obrate za pomoć i podršku. Seksualno iskorišćavanje i zlostavljanje dece je još uvek tragična realnost u svim državama, a predstavlja teško kršenje prava deteta i ima dugotrajne posledice na razvoj i život dece.

Na platformi su takođe dostupne informacije o Konvenciji Saveta Evrope o zaštiti dece od seksulanog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja („Lanzarote konvenciji“), koja predstavlja značajan korak napred u prevenciji seksualnih delikata nad decom, procesuiranju učinioca i zaštite dece žrtava.

Centar za prava deteta je u izradu sadržaja platforme uključio članove i članice Kluba DX, koji su dali svoje predloge i komentare na sadržaj platforme i prepoznali da je važno da se upozori na ove rizike, jer se svakodnevno suočavaju sa njima na internetu. Deca koja su ohrabrena da se informišu o ovim temama i izraze svoje mišljenje su manje ranjiva i mogu bolje da se zaštite od rizika. Zbog toga, Centar za prava deteta aktivno uključuje članove i članice Kluba DX u proces prevencije i zaštite od seksualnog iskorišćavanja i zloupotrebe.

Ova digitalna platforma izrađena je u okviru projekta „Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu” koji sprovodi Centar za prava deteta uz podršku Saveta Evrope i finansijsku podršku Fonda za okončanje nasilja nad decom.

U Beogradu, 23.6.2020. godine

Medijske objave:

PINK

Radio-televizija Vojvodine

Danas

Mondo

Autonomija

013 info

Indeks online

TANJUG

Naslovi

Dijalog

Time Srbija

Super Teen

Vesti TV Prva

Jutarnji program RTS-a