Glyph

Predstavljanje brošure „Recite NE telesnom kažnjavanju dece i DA pozitivnom roditeljstvu – Smernice za roditelje/staratelje kako bi lakše odgovorili na izazove koje roditeljstvo nosi“ kao i „Mora da može drugačije“ – recite ne telesnom kažnjavanju dece

09.04.2019.

Predstavnice Centra za prava deteta predstavile su studentima na Fakultetu za edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, 05. aprila 2019. godine, ciljeve projekta „Prava deteta u politikama u praksi“ koji se odnosi na unapređenje sistema zaštite dece od nasilja kroz podizanje svesti javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja i promovisanja pozitivnih i nenasilnih metoda vaspitanja.

Tom prilikom predstavljene su brošure „Recite NE telesnom kažnjavanju dece i DA pozitivnom roditeljstvu – Smernice za roditelje/staratelje kako bi lakše odgovorili na izazove koje roditeljstvo nosi“ kao i „Mora da može drugačije“ – recite ne telesnom kažnjavanju dece.

Aktivnost je realizovana je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children International, uz finansijsku podršku Vlade Švedske.