Glyph

Predstavnica Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX učestvovala na dvodnevnom sastanku Dečjeg saveta „Eurochild-a“ u Briselu

09.10.2019.

Predstavnica Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX, Una Ljiljak,  je 7. i 8. oktobra 2019. godine učestvovala na dvodnevnom sastanku Dečjeg saveta „Eurochild-a“u Briselu (više o Dečjem savetu možete videti OVDE). Eurochild je mreža organizacija i pojedinaca koji rade širom Evrope na promociji prava i dobrobiti dece i mladih, a njihov cilj je participacija dece na evropskom nivou. Centar za prava deteta je aktivni član međunarodne mreže Eurochild.

Tokom dvodnevnog sastanka deca su sarađivala sa sekretarijatom „Eurochilda“ i drugim stručnjacima radi izrade nove Strategije o participaciji dece i planiranja sledeće Eurochild konferencije.