Glyph

Predstavnice Kluba DX na 13. Evropskom forumu o pravima deteta u organizaciji Evropske komisije

02.10.2020.

„Promena dolazi iz svakoga od nas. Deca budućnost neće samo naslediti, ona će je stvoriti.“ ➡️Una, predstavnica Kluba DX, pri Centru za prava deteta i članica Dečjeg saveta Eurochild-a.

Predstavnice Kluba DX učestvovale su na 13. Evropskom forumu o pravima deteta koji je održan online, u organizaciji Generalnog direktorata Evropske komisije za pravosuđe, u periodu od 29. septembra do 1. oktobra 2020. godine. Forum predstavlja platformu za dijalog između institucija Evropske unije i drugih aktera koji deluju u oblasti prava deteta.

Glavna tema ovogodišnjeg trodnevnog foruma, na kojem po prvi put učestvuju deca, bila je Evropska strategija o pravima deteta, zašto nam je ona potrebna i šta bi sve trebalo da obuhvata. Pored dece i mladih, na forumu su učestvovali i predstavnici vlada, međunarodnih i nevladinih organizacija, institucija EU, međunarodnih agencija, ombudsmani za prava deteta i akademici.

Tokom tri dana foruma, predstavnice Kluba DX su pored raznih sesija koje su bile posvećene Strategiji o pravima deteta, participaciji dece u političkom i demokratskom životu u Evropskoj uniji, ali i pravima deteta u novonastaloj situaciji prouzrokovanoj KOVIDOM-19, imale priliku da aktivno učestvuju u radioničarskom radu tokom kojeg su obrađivane teme zaštite dece od nasilja, inkluzije u obrazovanju i društvu, kao i pravosuđa po meri deteta.

Završnog dana foruma, Una Ljiljak, predstavnica Kluba DX pri Centru za prava deteta i članica Dečjeg saveta Eurochild-a obratila se učesnicima i sumirala zaključke dece i mladih koji su učestvovali na forumu. Tom prilikom, Una je istakla da nam je potrebna inkluzivna strategija koja pruža podršku deci u osetljivim situacijama, strategija koja promoviše i podržava prava deteta da učestvuje u donošenju odluka. Una je i naglasila neophodnost da se standardizuje participacija dece u procesu donošenja odluka.

„Svi odrasli su nekada bili deca i nadamo se da možete da nas podržite i ohrabriti tako što ćete na ovakvim događajima imati strpljenja za nas. Potrebni su nam podrška i razumevanje odraslih kako bismo bolje izrazili naše mišljenje i stavove, jer to nam često nije lako.“➡️istakla je Una.

Pogledajte: Završni govor Une Ljiljak na 13. Evropskom forumu o pravima deteta

Rad Kluba DX je podržan u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“ koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske.