Glyph

Priključili smo se Nacionalnoj radnoj grupi za podršku porodici

29.10.2020.

Krajem oktobra 2020. godine, direktorka Centra za prava deteta postala je članica Nacionalne radne grupe za podršku porodici (NRGPP) u Srbiji, koja je formirana u okviru Evropske mreže za podršku porodici (EurofamNet) kao deo Programa COST Evropske unije. Radom NRGPP u Srbiji koordinira prof. dr Nevenka Žegarac sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

EurofamNet mreža, u kojoj pored još 34 zemlje učestvuje i Srbija, predstavlja multidisciplinarnu mrežu koja je osnovana kao Akcija u okviru Programa COST Evropske unije sa ciljem da se formira panevropska mreža podrške porodici, koja bi za krajnji cilj imala poštovanje prava deteta i dobrobit porodice. Svoje ciljeve mreža ostvaruje u saradnji sa istraživačima, praktičarima, donosiocima odluka, javnim i privatnim agencijama, porodicama, decom i društvom.

Cilj Nacionalne radne grupe za podršku porodici je da daje inpute i predloge u  prikupljanju podataka o domaćim organizacijama koje deluju u oblasti podrške porodici, kao i učešće u zagovaranju i zastupanju programa, usluga, inicijativa, akcija, zakona i politika za podršku porodici na nacionalnom i lokalnom nivou.

Za više informacija, videti ovde.