Glyph

Produžava se javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti lokalnih samouprava za saradnju u okviru projekta „Promovisanje dobrobiti dece u zaštiti od nasilja”

20.06.2024.

Centar za prava deteta sprovodi projekat „Promovisanje dobrobiti dece u zaštiti od nasilja”, koji finansira Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Kroz projekat želimo da unapredimo pristup i kvalitet usluga mentalnog zdravlja i podrške koja se pruža deci koja su riziku od nasilja ili su već izložena nasilju.

Uključićemo 10 jedinica lokalne samouprave širom Srbije u rad na edukaciji stručnjaka iz sektora obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i podizanju svesti među decom i njihovim roditeljima/starateljima o važnosti mentalnog zdravlja i prevenciji i zaštiti dece od nasilja.

U okviru ovog javnog poziva pozivamo lokalne samouprave da budu saradnici i da učestvuju u sprovođenju inicijative za unapređenje usluga mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške za decu i prevencije nasilja.

Na ovom linku se nalazi detaljan opis poziva kao i formular za prijavu koji možete preuzeti i popunjen poslati na adresu office@cpd.org.rs .

Rok za prijavu na konkurs je produžen do 25. juna 2024.