Glyph

Obrazovanje za prava deteta

Vreme realizacije: maj – novembar 2013. godine

Reč je o projektu koji realizuje Užički centar za prava deteta uz podršku Pestaloci dečje fondacije. Projekat je nastao kao odgovor na potrebu da se obezbedi efikasno i sistemsko obrazovanje o pravima deteta profesionalaca koji rade sa decom, odnosno zaposlenih u obrazovanju. Tokom 2013. godine Centar za prava deteta bio je uključen u realizaciju projekta kroz pripremu dva priručnika: Prava deteta u obrazovanju – Priručnik za obuku zaposlenih u obrazovanju i Priručnik za nastavnike za rad sa decom viših razreda osnovne škole – Prava deteta u obrazovnom sistemu.

U 2014. godini planirana je obuka partnerskih organizacija na projektu i zaposlenih u obrazovanju.

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.