Glyph

Marginalizovanost na marginama Evrope – Uticaj COVIDA-19 na romske zajednice u zemljama Istočne Evrope koje nisu članice Evropske unije

Naziv projekta: Marginalizovanost na marginama Evrope – Uticaj COVIDA-19 na romske zajednice u zemljama Istočne Evrope koje nisu članice Evropske unije
Donator: Fond za istraživanje globalnih izazova pri Univerzitetu Lester
Izvršni partner: Evropski centar za prava manjina
Period sprovođenja: 1.6.2020 – 31.7.2020.

Cilj projekta je da se mapira uticaj pandemije KOVID-19 na pripadnike romske zajednice, a posebno decu. Imajući u vidu osetljivost romske zajednice koja je već pogođena siromaštvom i izložena diskriminaciji i rasističkim napadima, sprovešće se istraživanje kako bi se u uslovima krize izazvane pandemijom KOVID-19, sagledao njihov položaj u pristupu zdravstvenoj zaštiti, zatim koliko su mere socijalne distance uticale na njihov pristup obrazovanju, da li su bili izloženi govoru mržnje i rasističkim napadima, kao i da li je došlo do reakcije nadležnih vlasti.

 

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013