Glyph

Obeležavanje 20. novembra – dana usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta

Vreme realizacije: Novembar 2014

Projekat je sproveden u partnerstvu i uz finansijsku podršku Pestalozzi dečje fondacije

Cilj ovog projekta bio je senzibilisanje donosilaca odluka o važnosti učešća dece na skupovima od javnog značaja i stvaranja prilika za dečje samozastupanje i njihov uticaj na političke procese.

Povodom obeležavanja 25 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta Odbor za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije organizovao je javno slušanje u Narodnoj skupštini. Tema slušanja bilo je rešavanje problema dece koja žive i rade na ulici.

Ostvareni rezultati:

35 dece i mladih iz Beograda, Užica, Niša, Vrbasa i Zrenjanina učestvovalo je na javnom slušanju;
Održano je ukupno 7 radionica u školama, na kojima su deca i mladi preneli svoje utiske sa javnog slušanja, čime je obuhvaćeno ukupno 274 učenika i 87 nastavnika/profesora.
Pripremljen je promotivni material, odštampan u 1000 primeraka i podeljen svim učesnicima javnog slušanja, kao i tokom prezentacija organizovanih u školama u Beogradu, Zrenjaninu, Vrbasu, Nišu i Užicu.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013