Glyph

Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje

Vreme realizacije: jul 2014. – januar 2016. godine

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa međunarodnom dobrotvornom organizacijom Lumos uz fifnasijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program.

Opšti cilj projekta je pomoć civilnom društvu u Srbiji u borbi protiv diskriminacije dece i mladih sa smetnjama u razvoju i promocija demokratskih reformi kroz povećanje njihovog političkog učešća u ostvarivanju svojih ljudskih prava.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju radi učešća u izmeni zakonodavstva i praksi koji ih se neposredno tiču.
  • Poboljšanje profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju.
  • Obezbeđivanje učešća dece i mladih sa smetnjama u razvoju u političkim procesima i rad na održivosti istog.
  • Demonstracija kako učešće samozastupnika, profesionalaca i političara može pomoći državi da ispuni svoje međunarodne obaveze u pogledu ljudskih prava.

Ostvareni rezultati:

  • Formirana Nacionalna radna grupa za pripremu vodiča za bolje razumevanje i primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u situaciji kada se zaštita pruža detetu sa smetnjama u razvoju. U periodu na koji se odnosi ovaj izveštaj održana su 2 sastanka radne grupe.
  • Održan je trening za osnaživanje članova Kluba za zdrave promene. Voditelji treninga bili su predstavnici organizacije CHANGE iz Velike Britanije.
  • Članovi samozastupničke grupe okupljene oko Kluba za zdrave promene organizovali su ukupno 4 akcije samozastupanja.
  • U svrhu poboljšanja profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju održana su 3 od planiranih 10 treninga pod nazivom „Zaštita dece i mladih sa smetnjama u razvoju od zlostavljanja i zanemarivanja“ namenjenih multidisciplinarnim grupama profesionalaca (predstavnici obrazovnog sistema, zdravstvenog sistema, pravosuđa, sistema socijalne zaštite, udruženja građana), a u cilju unapređenja njihove prakse. Na ovim treninzima u ulozi ko-trenera uključeni su i predstavnici Kluba za zdrave promene koji okuplja decu i mlade sa smetnjama u razvoju.

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.