Glyph

Porodica za svako dete

Vreme realizacije: april 2014. – april 2015. godine

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Osnovni cilj ovog projekta odnosio se na poboljšanje sistema socijalne zaštite i povezivanje sa sistemom maloletničkog pravosuđa kako bi se omogućila primena vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici (hraniteljskoj). Reč je o nastavku projekta “Od problema u ponašanju do potrebne promene” podržanog od strane Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ostvareni rezultati:

  • U cilju izrade Priručnika za stručne radnike i hranitelje/druge porodice u kojima se primenjuje vaspitna mera pojačanog nadzora u drugoj porodici formirana je radna grupa koja je okupila najistaknutije eksperte i predstavnike različitih institucija relevantnih za zaštitu dece.
  • U martu su organizovana dva treninga za profesionalce i hranitelje u cilju predstavljanja programa rada i praćenja dece sa problemima u ponašanju na hraniteljskom smeštaju, kako bi se osnažile kompetencije profesionalaca i samih hranitelja i vremenom obezbedile potrebne hraniteljske porodice spremne za smeštaj dece sa problemima u ponašanju, a posebno omogućila češća primena vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici. Na treninzima je učestvovalo ukupno 55 učesnika.
  • Dana 30. aprila 2015. godine organizovana je promocija publikacije “VASPITNA MERA POJAČAN NADZOR U DRUGOJ PORODICI: model primene u hraniteljskim porodicama – Priručnik za stručne radnike i hranitelje/ druge porodice u kojima se primenjuje vaspitna mera pojačanog nadzora u drugoj porodici”. Promocija je organizovana u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja i prisustvovalo joj je 46 učesnika. U cilju što potpunijeg poštovanja i ostvarivanja prava maloletnika koji se nađu u sistemu krivičnopravne zaštite Centar za prava deteta je inicirao i dao doprinos daljem razvoju hraniteljstva kao specifične usluge sistema socijalne zaštite, a s aspekta mogućnosti primene jedne posebne krivične sankcije – vaspitne mere pojačan nadzor u drugoj porodici. U tu svrhu izrađen je pomenuti priručnik.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013