Glyph

Prava deteta u politikama i praksi

Naziv projekta: Prava deteta u politikama i praksi
Donator: Save the Children International uz podršku Vlade Švedske
Period sprovođenja: 1.1.2017 – 31.12.2021.

Projekat je usmeren na unapređenje sistema zaštite dece, struktura i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i participaciju dece u ovim procesima.

Kroz ovaj projekat podnet je niz inicijativa u cilju usvajanja državne politike prema deci, donošenja sveobuhvatnog zakona o pravima deteta, formiranja institucije ombudsmana za decu, uvođenja zabrane telesnog kažnjavanja u svim okruženjima. Takođe, u 2019. je razvijen program obuke i trening trenera za pozitivno roditeljstvo za nastavnike u školama koji su zatim održali niz obuka za roditelje/staratelje. U 2020. godini se planira širenje programa pozitivnog roditeljstva na veći broj škola širom zemlje, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom nastavnika i roditelja Srbije. Nastavlja se jačanje Kluba DX i rad sa novom grupom dece.

Pored Centra za prava deteta iz Srbije, partneri na projektu su i organizacije civilnog društva iz Moldavije, Ukrajine i Makedonije.

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.