Glyph

PROMENA NA BOLJE – Monitoring usluge Dnevnog boravka s aspekta prava deteta

Projekat je namenjen deci i mladima sa problemima u ponašanju i treba da doprinese njihovoj resocijalizaciji. Realizuju ga u partnerstvu organizacije iz Bora, Beograda i Vranja. Projekat finansira Evropska unija kroz program „Evropska podrška inkluzivnom društvu“, a podržava ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat je započeo sa realizacijom 21. decembra 2015. godine i trajaće 20 meseci. Projekat koordiniše udruženje građana „Kokoro“ iz Bora, a u sprovođenju učestvuju IAN Međunarodna mreža pomoći iz
Beograda, Nexus iz Vranja, kao i centri za socijalni rad iz ova tri grada.

Predstavnici Centra za prava deteta bili su angažovani da sprovedu monitoring aktivnosti usluge Dnevnog boravka, a sa aspekta poštovanja prava deteta. Svrha monitoringa bila je da se sagleda usluga i stekne bolji uvid u pogledu minimalnih standarda u pružanju usluga za decu, i da se na osnovu rezultata monitoringa daju preporuke za njen dalji razvoj.

U okviru projekta razvijen je okvir za praćenje, metodologija i sprovedene su posete svakoj od lokacija.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013