Glyph

Promoting Positive Juvenile Justice System in Serbia

Naziv projekta: Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji
Partner: Republički zavod za socijalnu zaštitu
Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
Period sprovođenja: 1.1.2020 – 30.9.2022.

Cilj projekta je da doprinese unapređenju prava deteta kroz promovisanje pristupa pozitivnog maloletničkog pravosuđa za decu učinioce krivičnih dela kao posebno ranjivu grupu dece s obzirom da su ova deca najčešće iz marginalizovanih i ranjivih kategorija populacije i često su izložena siromaštvu, nasilju, problemima mentalnog zdravlja i sl. Kroz ovaj projekat će se razviti programi rada sa decom u ustanovama za vaspitanje dece i omladine koji su inovativni, zasnovani na dokazima i koji u centar stavljaju dete i porodicu, sprovešće se obuke za stručnjake, jačaće se multi-sektorska saradnja i participacija dece u ovim postupcima.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013