Glyph

PROJEKTI U 2020.

 1. Naziv projekta: Prava deteta u politikama i praksi
  Donator: Save the Children International uz podršku Vlade Švedske
  Period sprovođenja: 1.1.2017 – 31.12.2021.


 2. Naziv projekta: FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta
  Partneri: Terre des hommes Hungary, Defence for Childre Netherlands, Child Circle Belgium, Terre des hommes Hellas, Terre des hommes Romania
  Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
  Period sprovođenja: 1.1.2020 – 31.12.2021.


 3. Naziv projekta: Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji
  Partner: Republički zavod za socijalnu zaštitu
  Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
  Period sprovođenja: 1.1.2020 – 31.9.2022.


 4. Naziv projekta: Pozitivno roditeljstvo
  Donator: EU kroz EIDHR
  Period sprovođenja: 1.1.2020 – 31.12.2021.


 5. Naziv projekta: Prava deteta u Srbiji – Unapređenje položaja deteta u pravosudnom sistemu Republike Srbije
  Partneri: Međunarodni komitet spasa i ASTRA
  Donator: EU kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”
  Period sprovođenja: 2.2.2020 – 1.2.2022.


 6. Naziv projekta: Unapređenje pravosuđa po meri deteta u Srbiji
  Donator: UNICEF
  Period sprovođenja: 28.4.2020 – 27.12.2020.


 7. Naziv projekta: Marginalizovanost na marginama Evrope –  Uticaj COVIDA-19 na romske zajednice u zemljama Istočne Evrope koje nisu članice Evropske unije
  Donator: Fond za istraživanje globalnih izazova pri Univerzitetu Lester
  Izvršni partner: Evropski centar za prava manjina
  Period sprovođenja: 1.6.2020 – 31.7.2020.


 8. Naziv projekta: Učenje o pravima deteta kroz vršnjačke edukacije u školama
  Donator: Fond za otvoreno društvo
  Period sprovođenja: 1.12.2019 – 30.9.2020.


 9. Naziv projekta: Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu
  Donator: Savet Evrope
  Period sprovođenja: 1.10.2019 – 30.6.2020.


 10. Naziv projekta: Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na unapređenje participacije dece
  Partneri: Kancelarija za ljudska i manjinska prava
  Donator: UNICEF
  Period sprovođenja: 1.4.2019 – 31.12.2020.

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.