Glyph

Učenje o pravima deteta kroz vršnjačke edukacije u školama

Naziv projekta: Učenje o pravima deteta kroz vršnjačke edukacije u školama
Donator: Fond za otvoreno društvo
Period sprovođenja: 1.12.2019 – 30.9.2020.

Cilj projekta je podizanje svesti dece o njihovim pravima, odnosno promovisanje prava deteta i učešća dece u donošenju odluka koje ih se tiču. Kroz deset interaktivnih vršnjačkih radionica u tri grada u Srbiji, deca će moći da se upoznaju sa pravima deteta propisanim Konvencijom o pravima deteta, kao i različitim materijalima i onlajn platformamam kroz koje će moći da izraze svoja mišljenja i stavove o različitim temama. Sa ovim stavovima će dalje biti upoznati donosioci odluka na različitim nivoima.

PROJECTS IN 2021

PROJECTS IN 2020

PROJECTS IN 2019

PROJECTS IN 2018

PROJECTS IN 2017

PROJECTS IN 2016

PROJECTS IN 2015

PROJECTS IN 2014

PROJECTS IN 2013