Glyph

Institucionalna podrška razvoju kapaciteta Centra za prava deteta

Vreme realizacije: 2013. – 2016. godina

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International

Reč je o nastavku istoimenih projekata implementiranih u periodu od 2011. do 2012. godine, podržanih od Save the Children Sweden. Projekat treba da doprinese razvoju Centra za prava deteta kao vodeće organizacije za praćenje prava deteta u Srbiji i na zapadnom Balkanu.

I tokom 2015. godine projekat je bio usmeren ka izgradnji organizacije kroz poboljšanje i širenje saradnje i umrežavanje sa drugim organizacijama na nacionalnom i evropskom nivou, poboljšanju mehanizama za punu primenu zakonodavnih rešenja u oblasti prava deteta, razvoju relevantnih tematskih izvora i materijala kako za Centar za prava deteta tako i za ostale organizacije u Srbiji, povećanju participacije dece u procesu praćenja i izveštavanja o primeni Konvencije o pravima deteta i Univerzalnog periodičnog pregleda, unapređenju sistema informisanja šire javnosti, posebno dece i relevantinih društvenih činilaca o aktivnostima koje Centar sprovodi, kao i jačanju unutrašnje strukture i dostizanja efikasnije organizacije delovanja Centra za prava deteta.

Ostvareni rezultati:

 • Realizujući projekat predstavnici Centra lobirali su za izmene i dopune različitih zakona relevantnih za oblast prava deteta, npr. Zakon o sportu.
 • S ciljem uspostavljanja i unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i regionu predstavnici Centra su učestvovali na 43 stručna/javna skupa u zemlji i inostranstvu.
 • Baza relevantnih zakona postavljena na internet prezentaciji Centra za prava deteta sadrži 94 zakona Republike Srbije koji se tiče dece.
 • S ciljem lobiranja i zastupanja u vezi sa unapređenjem prava deteta u zakonodavstvu i praksi u Srbiji predstavnici Centra za prava deteta učestvovali su u radu radnih grupa za izradu izmena i dopuna zakona, strategija, akcionih planova.
 • Predstavnici dečjih/ omladinskih grupa Dečji informativno kulturni servis – DX i Klub za zdrave promene – klub koji okuplja decu sa smetnjama u razvoju zajednički su organizovali:
  • javnu akciju pod nazivnom „Šta je deci i mladima u Beograda potrebno“. Akcija je organizovana s ciljem prikupljanja mišljenja i stavova dece i mladih o tome šta oni vide kao prioritetne potrebe svoje generacije, sa naglaskom na potrebama čije se zadovoljavanje može u celosti ili delimično obezbediti na nivou lokalne samouprave. Rezultati su predstavljeni Savetu za prava deteta grada Beograda.
  • tribinu povodom obeležavanja 19. novembra Svetskog dana zaštite dece od zlostavljanja. Tim povodom članovi DX-a i Kluba za zdrave promene ukazali su svojim vršnjacima kako da prepoznaju šta je to zlostavljanje i zanemarivanje i kako mogu da reaguju ako se nađu u situaciji u kojoj se dešava zlostavljanje ili zanemarivanje. Tokom tribine predstavljeni su i stavovi njihovih vršnjaka o tome kako oni vide svoju ulogu u unapređenju zaštite dece od zlostavljanja, šta misle da država i lokalna zajednica mogu dodatno da urade po ovom pitanju. Na tribini je učestvovalo 50 dece i mladih.
 • Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji je pod koordinacijom Centra finalizovala Drugi i treći alternativni periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008 – 2014). Centar je Alternativni periodični izveštaj dostavio Komitetu za prava deteta.
 • Povodom obeležavanja 20. novembra organizovana je Nacionalna konferencija s ciljem predstavljanja Drugog i trećeg alternativnnog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008 – 2014). Na konferenciji je prisustvovalo 60 učesnika.
 • Tokom 2015. godine Centar za prava deteta je dobio sertifikat za sistem menadžmenta organizacije po ISO9001 standardu.
 • Započet proces strateškog planiranja za period 2016. – 2020. godina.

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.